Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9333324 (9333324.jpg). Motiv: Abels offer, detalj. Foto: Lennart Karlsson
Medeltidens husdjur
Getter
Under medeltiden var geten vanligast på landsbygden, och inte alls lika förekommande i staden. Geten användes framför allt för att få mjölk, smör och ost. Den kallades ibland för "fattig mans ko". Den fattige bonden fick helt enkelt hålla till godo med en get istället för en ko för att få mjölk och kött. Av geten fick man även ben och skinn, som användes inom hantverket.