Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9318929 (9318929.jpg). Motiv: skrivaren. Foto: Lennart Karlsson
Arbeten och sysslor
Att skriva och läsa
Innan konsten att trycka böcker var uppfunnen skrevs alla texter för hand. I klostren var detta en av munkarnas och nunnornas uppgifter. I städerna fanns det skrivarverkstäder där skrivare och bokmålare, så kallade illuminatörer, arbetade med att göra böcker.
Som penna användes vingpennorna från fåglar, till exempel gåspennor. Bläcket framställdes bland annat av kol. Texten skrevs på pergament eller vaxtavlor. Under senmedeltiden blev papper allt vanligare som skrivmaterial.
Det var väldigt få som kunde läsa och skriva. De rika kunde betala för att låta sina barn få gå i klosterskola. Där fick de lära sig läsa, skriva och räkna. Att tala latin var också viktigt. Texterna i böckerna var nämligen oftast skrivna på latin.
På bilden: En skrivare sitter och skriver på latin.