Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9125808 (9125808.jpg). Motiv: helhet. Foto: Lennart Karlsson
Information
Föremål
Dopfunt
 
Från
Gotland, Etelhem 
 
Finns idag
Gotland, Etelhem 
 
Beskrivning 
Dopfunt av sandsten. 
 
Upphovsman 
Hegvald 
 
Datering 
mitten av 1100-talet 
 
Föremåls-ID
910825F2 
Mer info
Fäll ut för att få mer information 
Höjd 
800* mm 
 
Bredd 
720 mm 
 
Delar 
 
Urtappning 
ja 
 
Inskrift 
runinskrift: Hegwaldr lät göra funtkaret 
 
Kondition 
starkt vittrad, flera av cuppans scener helt utplånade 
 
Färg 
fragment av sekundär gulockra, rosa, röd, brun, grön och svart färg 
 
Övrigt 
* måttet inkluderar inte den sekundära basen; arkadindelad cuppa, kring vars övre kant det löper en bladranka av vikingatida typ  
Referenser
Fäll ut för att få en litteraturlista 
Fåhraeus F, 1974, s 47 ff, Dopfuntarna
Lundberg E, 1937, s 197 ff, Problemet Hegvald Från stenålder till rokoko Studier tillägnade Otto Rydbeck
Roosval J, 1918, s 65 ff, Die Steinmeister Gottlands
Roosval J, 1918, s 65 ff, Madonnan i Viklau Kult och konst
Stenström T, 1975, s 21 ff, Problem rörande Gotlands medeltida dopfuntar
Svanberg J, 1995, s 192 ff, Stenskulpturen Den romanska konsten Signums svenska konsthistoria III
Ordförklaringar
 
 
 
 
 
 
 
 
Fler fotografier av samma föremål
Bild: 9125816 (9125816.jpg). Motiv: gisslandet. Foto: Lennart Karlsson
gisslandet
Bild: 9125812 (9125812.jpg). Motiv: korsfästelsen. Foto: Lennart Karlsson
korsfästelsen
Bild: 9125731 (9125731.jpg). Motiv: foten med runinskrift och djurhuvuden. Foto: Lennart Karlsson
foten med runinskrift och djurhuvuden
Bild: 9125820 (9125820.jpg). Motiv: foten med djurhuvuden. Foto: Lennart Karlsson
foten med djurhuvuden
Bild: 9125805 (9125805.jpg). Motiv: djurhuvud, foten. Foto: Lennart Karlsson
djurhuvud, foten
Bild: 9125802 (9125802.jpg). Motiv: djurhuvud, foten. Foto: Lennart Karlsson
djurhuvud, foten
Bild: 9125735 (9125735.jpg). Motiv: djurhuvud, foten. Foto: Lennart Karlsson
djurhuvud, foten