Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9201231 (9201231.jpg). Motiv: apostel. Foto: Lennart Karlsson
Information
Föremål
Träskulptur / apostel
 
Från
Västergötland, Norra Vånga 
 
Finns idag
 
Beskrivning 
Träskulptur av ek. 
 
Upphovsman 
oidentifierad*  
 
Datering 
1200-talets tredje fjärdedel 
 
Föremåls-ID
920427S1 
Mer info
Fäll ut för att få mer information 
Höjd 
1890 mm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kondition 
god, höger hand och attribut förlorade, näsan bortslagen 
 
Färg 
smärre fragment av kredering 
 
Övrigt 
* apostlabilden är unik i det svenska materialet och har vanligen uppfattats som ett importarbete från England eller Frankrike, jfr Andersson A 1950 s 247 ff, som sammanfattat proveniensdebatten; lokalt går bilden under beteckningen "Kornguden från Vånga" och har fram i modern tid burits i procession kring de nysådda fälten i avsikt att stimulera grödornas växtkraft 
Referenser
Fäll ut för att få en litteraturlista 
Andersson A, 1950, s 247 ff, English Influence in Norwegian and Swedish Figuresculpture in wood 1220 - 1270
Andersson A, 1966, s 56, Medieval Wooden Sculpture in Sweden II
Karlsson L, 1995, s 225, Träskulpturen Den romanska konsten Signums svenska konsthistoria III
Svanberg J, 1983, s 90 ff, Kornguden i Vånga Västergötlands fornminnesförenings tidskrift
Ordförklaringar
 
 
 
 
Fler fotografier av samma föremål
Bild: 9201234 (9201234.jpg). Motiv: apostel. Foto: Lennart Karlsson
apostel
Bild: 9201237 (9201237.jpg). Motiv: apostel. Foto: Lennart Karlsson
apostel
Bild: 9201303 (9201303.jpg). Motiv: apostel. Foto: Lennart Karlsson
apostel
Bild: 9201308 (9201308.jpg). Motiv: apostel. Foto: Lennart Karlsson
apostel
Bild: 9201312 (9201312.jpg). Motiv: underliggare. Foto: Lennart Karlsson
underliggare