Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9306614 (9306614.jpg). Motiv: bebådelsen av herdarna. Foto: Lennart Karlsson
Arbeten och sysslor
Valla boskap
Kor, får och getter var mycket värdefulla för gårdens människor. Därför vaktades de noga då de var ute och betade i skogen. Under vikingatiden var herdarna oftast trälar, och under tidig medeltid hade arbetet fortfarande låg status trots att alla nu var fria. Det var nästan enbart vuxna män som vaktade hjordarna och till sin hjälp hade de en vallhund, en stav och ett horn.
Under senare delen av medeltiden började barn och kvinnor överta ansvaret för vallandet av boskapen och de manliga herdarna försvann så småningom nästan helt.
På bilden: Två herdar vallar sin hjord av får. En av dem blåser i sitt horn, och i händerna har de en gång haft varsin stav.