Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9451122 (9451122.jpg). Motiv: Jona och fisken. Foto: Lennart Karlsson
Historien om Jona
Om konstnären, motiven och Biblia pauperum
Scenerna ur berättelsen om Jona och valfisken finner du bland kalkmålningar i flera svenska kyrkor från medeltiden. Målningen är i detta fall gjord av Albertus Pictor, Albert Målare, på 1480-talet.
Motiven är hämtade ur den så kallade Biblia pauperum, "de fattigas bibel". Genom att skildra bibelns berättelser i målningar ville man förmedla dess innehåll för de som inte kunde läsa. Under medeltiden var det många som varken kunde läsa eller skriva.
De motiv som finns återgivna i Biblia pauperum har en profetisk innebörd. Berättelsen förebådar en händelse i det nya testamentet. Historien om Jona och valfisken förebådar Kristi uppståndelse. Hur Jona offras och sedan återuppstår efter tre dagar i fiskens mage kan alltså liknas med hur Kristus dör på korset, och sedan uppstår på tredje dagen.
Motiven i Biblia pauperum kom att använads som en modell för kalkmålarna. Målningarna är dock inga exakta kopior, utan prägladas av målarnas egen personliga stil. I bilderna skymtar även medeltidens människor och deras vardag. Kläder, redskap och landskapet är hämtade från den miljö som Albert Målare och hans kollegor levde i.