Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Medeltidens kyrka
Täby kyrka i Uppland.
Täby kyrka i Uppland.

Täby kyrka i Uppland.
Täby kyrka i Uppland.


Täby kyrka - ett exempel
Kyrkan i Täby byggdes under 1200-talets senare del. Det är en liten, ganska ordinär, sockenkyrka i romansk stil. Den har en rektangulär, enskeppig sal, med ett rakt avslutat kor. Invändigt var kyrkan vitputsad, och på kyrkans norrsida saknades fönster. Fönstren i kyrkan var för övrigt små och satt högt placerade.
Under 1300-talet byggdes en sakristia, och på mitten av 1400-talet tillkom vapenhuset. Efter en brand i kyrkan på 1400-talet byggdes taket om och valv slogs. Det var också då som Albertus Pictor kom till Täby kyrka och dekorerade väggar och tak med sina vackra målningar.
Kyrkan är mest berömd för sina vackra väggmålningar. Konstnären hette Albertus Pictor och var en av dåtidens mest kända målare.
I Täby kan du även se var föremålen är placerade idag. Altarskåpet står i koret bakom altaret och dopfunten står på höger sida framför altaret. På väggarna och i taket finns motiv från gamla och nya testamentet.
Om medeltiden
Bildspel om medeltiden
Historiska museets webbplatser om medeltiden
Andra webbplatser om medeltiden