Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Medeltidens kyrka
Vem byggde kyrkan?
Under medeltidens första två århundraden byggdes ett stort antal kyrkor i Sverige. Totalt fanns omkring 2300 kyrkor. De många socknar som skapades under den här perioden ger också en antydan om det stora antalet kyrkor.
Initiativet att bygga en kyrka togs ofta av en enskild person, vanligtvis en rik godsägare.
Att bygga en kyrka var nämligen det bästa sättet att försäkra sig om såväl hög status i samhället, som en plats i himlen efter döden. Kyrkan kunde också byggas på initiativ av en grupp människor, till exempel invånarna i en by eller stad.
När biskopen hade vigt kyrkan och kyrkogården kunde församlingen ta den i bruk. Sockenprästen tilldelades en gård och en bit jord av sockenförsamlingen. Prästen försörjde sig på avkastningen från jordbruket, och var skyldig att vårda prästgårdens egendomar.
Om medeltiden
Bildspel om medeltiden
Historiska museets webbplatser om medeltiden
Andra webbplatser om medeltiden