Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Bild: 9425234 (9425234.jpg). Motiv: Josef säljes till ismaeliterna / Josefs blodiga klädnad visas för Jakob. Foto: Lennart Karlsson
Medeltidens samhälle
Borgare
Borgare kallades de som ägnade sig åt hantverk och handel, och som ägde en del i en stad, ett så kallat burskap. Borgarna var tvungna att betala skatt till staden och delta i brandskydd, nattvakt och försvar. De hade också skyldighet att göra krigstjänst åt kungamakten.
Många städer växte upp under medeltiden. I nuvarande Sverige finns 70 orter som blev städer under medeltiden. I de framväxande städerna fanns ett behov av specialiserade yrkesmän och hantverkare, eftersom hushållen själva inte tillverkade redskap och verktyg. Skomakare, skräddare, smeder och bagare är bara några av de nya yrken som uppstod under medeltiden. Köpmän fick också en betydande roll under städernas uppkomst. De ägnade sig åt import och export av varor och hörde framför allt hemma i hamnstäderna.
Bilden: Josef säljes till ismaeliterna, Danmarks kyrka i Uppland.