Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Försvunna föremål
Ett hotat kulturarv
Kyrklig konst har under en följd av år varit utsatt för stölder ur kyrkor på olika håll i landet. Det har från vissa håll uttryckts farhågor om att en webbpublicering skulle kunna innebära en risk för ett ökat antal stölder. Därför har Historiska museet noga analyserat och övervägt säkerhetsaspekterna inför publiceringen av "Medeltidens bildvärld", bland annat har vi samrått med företrädare för Polisen, Tullverket, Riksantikvarieämbetet, Svenska kyrkan och Församlingsförbundet. Den analys som museet genomfört visar att övervägande skäl talar för att materialet bör publiceras. Vi menar att det bästa skyddet för de kyrkliga kulturföremålen på sikt ligger i ett starkt och brett engagemang som bygger på kunskap, tillgänglighet och respekt.
Genom "Medeltidens bildvärld" vill Historiska museet bidra till att stärka allmänhetens engagemang för bevarandet av de medeltida kyrkliga kulturföremålen. Om du vill ha mer information om skälen för Historiska museets beslut att genomföra webbpubliceringen kan du vända dig till maria.jansen@historiska.se.
I bilddatabasen finns fotografier av några föremål som nu är försvunna.
Om projektet
Lennart Karlsson (1933-2014)
Lennart Karlsson