Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Läs mer om projektet
Medeltidens bildvärld - ett pilotprojekt
Medeltidens bildvärld innehåller fotografier på medeltida kyrklig konst från hela Sverige. Sveriges medeltida konst är unik. Inget annat land har bevarat en så rik och omfattande samling kyrkliga föremål från den här perioden. Denna webbplats samlar för första gången ett stort urval av dessa konstverk på samma plats. Webbplatsen kan vara ett pedagogiskt arbetsmaterial för skolan, resurs för forskare och kulturmiljövård samt ett nationellt uppslagsverk för att utforska svensk medeltidskonst från norr till söder. Bilderna är uppdelade i fyra föremålsgrupper: träskulpturer, altarskåp, dopfuntar och kalkmålningar. De innehåller de bäst bevarade medeltida föremålen i våra svenska kyrkor och museer.
Webbplatsen är också ett pilotprojekt för Statens historiska museum (SHM). SHM har Sveriges största arkeologiska samlingar, med mer än 20 miljoner föremål. Under de följande åren arbetar SHM med att digitalisera museets kataloger och fotografier, samt att utveckla ett föremålsinformationssystem. Detta material är nu tillgängligt för allmänheten via Internet. Medeltidens bildvärld är ett försök att presentera information om föremålen på ett intresseväckande sätt till en bredare publik.
Om projektet
Lennart Karlsson (1933-2014)
Lennart Karlsson