Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Projektets medarbetare
Specialister
 
Lennart Karlsson
Lennart Karlsson (1933-2014) var docent i konstvetenskap och arbetade som medeltidsspecialist på Statens historiska museum under tjugo år. Under 1990-talet drev han Bilddataprojektet, vars resultat är den omfattande bilddatabas som utgör grunden för Medeltidens bildvärld.
Håkan Lindberg
Håkan är konservator på Historiska museet, och har måleri på trä som sitt arbetsområde. I sitt arbete tar han hand om bemålade föremål som behöver konserveras eller rengöras. Han gör även undersökning och dokumentation av föremålens material och tekniska uppbyggnad. Bland de föremål som Håkan arbetar med finns träskulpturer, altarskåp och pannåer.
 
Har du frågor? Håkan når du på hakan.lindberg@historiska.se
Misa Asp
Misa var konservator vid Riksantikvarieämbetet och specialist på sten, puts och muralt måleri. Hennes arbetsområde omfattade bland annat husfasader, stenskulpturer och kalkmålningar. I sitt arbete sysslade Misa med konservering och dokumentation, samt utveckling av konserveringsarbetet.
Carl-Johan Lidén
Carl-Johan är präst i Svenska kyrkan. När han förrättar gudstjänst, högmässa, dop och vigslar befinner han sig en miljö där medeltida konstföremål omger honom. För Carl-Johan är det därför naturligt att tala om föremålens symboliska värde ur ett kyrkligt och kristet perspektiv.
Karolin Engdahl
Karolin är fil mag med idéhistoria som huvudämne och utexaminerad från Umeå universitet år 1999. Hon har även studerat nordiska språk på Stockholms universitet. Hon har en speciell förkärlek för svenska folksagor och sagor i allmänhet.
Kerstin Engdahl
Kerstin är arkeolog med inriktning på medeltid. Hon hyser särskild förkärlek för borgar och Korsbetningen. Kerstin har tidigare arbetat som 1:e antikvarie vid Statens historiska museum.
 
 
Produktion:
Karolina Ross
Karolina har arbetat som delprojektledare för Projekt pilotstudie webbförmedling vid enheten för medier och kommunikation. Hon har ansvarat för dokumentationen av projektet, samt för en del av det redaktionella innehållet på webbplatsen.
 
Christer Åhlin
Christer var medieproducent på enheten för medier och kommunikation vid Historiska museet. Han arbetade med fotografering, filmning, ljudproduktion med mera för museets publika mediaproduktioner.
Ulf Bodin
Ulf ansvarade för IT-utveckling och föremålsdatabaser vid enheten för dokumentation. Han var projektledare för Projekt föremålsinformation, vars syfte var att utveckla och införa ett föremålsinformationssystem vid Statens historiska museer.
Anders Ståhlberg
Anders var webbredaktör och arbetade på enheten för medier och kommunikation vid Historiska museet. Han ansvarade för det redaktionella innehållet på museets webbplats, www.historiska.se, samt utveckling av administrations- och publiceringsverktyg.
O2
O2 var en byrå som arbetade med digital marknadsföring. O2 har utvecklat formgivning och struktur för webbplatsen samt koden för sökfunktionerna.
Om projektet
Lennart Karlsson (1933-2014)
Lennart Karlsson