Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Filmer
Filmer om föremålens religiösa betydelse
Carl-Johan Lidén.
Carl-Johan Lidén.


Carl-Johan Lidén är präst inom Svenska kyrkan. Han berättar om konstföremålens roll i den medeltida kyrkans ceremonier, och om dess betydelse för den medeltida människan. Han berättar även om några av de gestalter som har en framträdande roll i den kristna tron.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
> 
Filmer om träskulpturer och altarskåp
Håkan Lindberg.
Håkan Lindberg.


Håkan Lindberg är konservator på Historiska museet och specialist på måleri på trä. Håkan berättar om hur träskulpturerna och altarskåpen tillverkades och målades under medeltiden.
> 
> 
> 
> 
> 
Filmer om kalkmålningar
Misa Asp.
Misa Asp.


Misa Asp är konservator vid Riksantikvarieämbetet och arbetar bland annat med kalkmålningar. Misa berättar om hur de medeltida konstnärerna målade motiven i kyrkorna, vilka tekniker de använde och hur de framställde färger av olika pigment.
> 
> 
> 
> 
> 
> 
Föremålen
Vill du veta mer? Vi berättar gärna!
Med hjälp av denna introduktion kan du få ännu större glädje av vår gemensamma konstskatt. Vad är ett altarskåp? Vilken betydelse hade träskulpturerna för medeltidens människor? Varför målade man kalkmålningar i kyrkorna? Dessa och andra frågor kan du få svar på om du besöker vår presentation av föremålen. Här kan du också se filmer och tredimensionella bilder av föremålen, och läsa mer om varför dessa föremål en gång tillverkats.