Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Träskulpturer
Ett nytt formspråk
När kristendomen kom till Sverige blev vi, inte bara kyrkligt utan även politiskt och samhälleligt, en del av Europa. Den tidigare inhemska konsten, den vikingatida djurornamentiken, försvann då den katolska kyrkan uppfattade den som hednisk.
Det fanns inga förebilder i Sverige för de träskulpturer som gjordes för de första romanska kyrkorna. Den konst som skapades under medeltidens början hade starkt kristen europeisk påverkan och de svenska bildhuggarna fick ett nytt formspråk att arbeta med. Adam av Bremen skriver visserligen om de tre gudastatyerna i Gamla Uppsala templet, men vi har ingen aning om hur dessa skulle ha sett ut och några förebilder för en kristen konst kan de ju inte ha varit - snarare tvärtom.
Föremålen
Bildspel om träskulpturer
Webbfilmer om träskulpturer