Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Träskulpturer
Träskulptur under medeltid
Sverige har ett stort och unikt material av träskulptur. Här finns både konstföremål som importerats och sådant som kommer från lokala verkstäder. I huvudsak följer dock även de lokala arbetena den kontinentala utvecklingen.
Träskulpturen indelas i romansk och gotisk stil. I Norden dras av tradition tidsgränsen mellan dessa vid 1200-talets mitt. Detta är naturligtvis en skapad indelning, någon sådan gräns existerar inte i verkligheten, utan stilarna går in i varandra.
När man tittar på kyrklig konst måste man vara medveten om att den medeltida kyrkliga konsten i Sverige aldrig var avsedd enbart som prydnad. Den var alltid underordnad ett religiöst syfte. Och behovet av helgonbilder och krucifix bör ha varit enormt, då man måste räkna med att varje kyrka haft åtminstone ett krucifix, en madonnabild och efter hand också en framställning av kyrkans skyddshelgon.
Föremålen
Bildspel om träskulpturer
Webbfilmer om träskulpturer