Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Kalkmålningar
Vad är en kalkmålning?
När det gäller kyrkornas kalkmålningar kan vi konstatera att Sverige här har en unik skatt. Att det finns så mycket kvar kan vi tacka den lutherska reformationens positiva inställning till bilder i kyrkorummet, vilket inte alltid var fallet på kontinenten, samt frånvaron av förödande krig.
I många av våra medeltida kyrkor finns det bevarade målningar. De flesta av kyrkorna är stenkyrkor och målningarna är målade på kalkputs, och kallas därför för kalkmålningar. Men även träkyrkorna hade målningar. Dessa är daterade allt ifrån tidigt 1100-tal och fram i 1500-tal. I litteratur och forskning skiljer man dock inte på dessa två metoder, utan båda två förs samman under rubriken "kalkmålningar".

Föremålen
Bildspel om kalkmålningar
Webbfilmer om kalkmålningar