Hem Om medeltiden Föremålen I skolan Sök Om projektet Till www.historiska.se
Dopfuntar
Vilka var stenmästarna?
Under medeltiden uppstod stora verkstäder och byggnadshyttor runt de kyrkor som byggdes. Här arbetade bland annat de dopfuntshantverkare som vi numera endast känner till några få.
Mårten stenmästare har gjort ett stort antal funtar som finns i Skåne och av vilka fem är signerade med runor. Tove, som huggit dopfuntarna i Gumlösa och Lyngsjö, var en mycket skicklig stenhuggare.
Mest betydande som konstnär är Trydemästaren. Dopfunten i Tryde i Skåne är en av de märkligaste överhuvudtaget konstnärligt sett. Trydemästaren har också arbetat på Gotland. I flera av de gotländska kyrkorna finns det finns dopfuntar som han tillverkat. Han går även under namnet "Majestatis".
Sigraf är ytterligare en av de kända stenmästarna och hans dopfuntar finns i flera av de svenska landskapen, allt från Hälsingland och ned till Skåne.
De allra flesta dopfuntarna vet vi emellertid inte vem som har gjort.
Föremålen
Bildspel om dopfuntar
Webbfilmer om dopfuntar